Below the radar, Above yourself (2024)

Table of Contents
About Episodes

Below the radar, Above yourself (1)

Below the radar, Above yourself

Werken bij Defensie

Business, Careers

Werken bij Defensie

Business, Careers

About

Dit is de podcast van het Korps Commandotroepen.De Nederlandse special forces. Zij opererenin het diepste geheim en niemand weet precies wat ze doen.Deze podcast geeft voor het eerst een kijkje in het werk en leven van de commando’s. Iedere aflevering neemt een commando jou mee op een gevaarlijke,geheime missie. Wie zijn die mannen met degroene baretten?En waarom hebben zij voor dit werk gekozen?De commando's vertellen waar ze vooropgeleid worden,hoe een geheime missie in z'n werk gaat en wat voor een type mens geschikt is om zo’n groene baret te mogendragen.

Episodes

 • Stefan | In de spotlightCommando’s opereren normaal gesproken in het diepste geheim, niemand weet precies wat ze doen. De missie waar Stefan ons mee naar toe neemt is een uitzondering hierop. Hier weten we wél wat de commando’s aan het doen zijn, namelijk Nederlanders en Afghanen evacueren uit Kabul. Aan het eind van de zomer van 2021 neemt de Taliban in een onvoorstelbaar tempo Afghanistan in. Kranten staan er iedere dag vol van en journaals openen hun bulletin ermee. Misschien herinner je de beelden nog van grote mensenmassa’s op landingsbanen en mensen die zich vastklampen aan vliegtuigen. In deze aflevering hoor je hoe je als commando in zo’n chaotische situatie orde op zaken stelt en hoe je te werk gaat als iedereen meekijkt.Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan opwerkenbijdefensie.nl/commandoHost: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Apr 4th 20221 hr 1 min

 • Eugene | Veteraan verteltWe hebben 10 afleveringen over de hedendaagse commando’s gemaakt, maar het korps kent een rijke geschiedenis. In deze aflevering blikken we terug. Eugene is een gepensioneerde commando en vertelt ons hoe het is om een derde generatie commando te zijn. Hij neemt ons mee op een van zijn eerste missies.Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan opwerkenbijdefensie.nl/commandoHost: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Mar 29th 202244 min

 • Robin | Onopvallend opererenRobin neemt ons mee op missie naar de hete woestijn in Mali. We leren van hem dat het werk als sniper veel meer inhoudt dan een doelwit raken van een lange afstand. Hij laat ons het sniperwerk zien dat je niet in een film ziet. In Mali zat hij dagenlang ingegraven in een geul, om maar niet ontdekt te worden. Of dat gelukt is hoor je in deze aflevering.Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan opwerkenbijdefensie.nl/commandoHost: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Mar 29th 202254 min

 • Mats | Vrije valIn de voorlopig laatste aflevering van deze serie maken we kennis met Mats. Net als Willem is hij op het eerste gezicht eerder een man die je bij het studentencorps zou verwachten dan bij het Korps Commandotroepen. Maar schijn bedriegt en Mats is juist misschien wel de ideale commando. Hij neemt je mee op een HALO sprong en laat je voelen hoe het is om van 12 kilometer hoogte uit een vliegtuig te springen en direct gevechtsklaar te zijn. Als de sprong goed gaat, tenminste...Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan op ​werkenbijdefensie.nl/commandoHost: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Mar 30th 202144 min

 • Mathijs | Een onverwachte missieDe belangrijkste taak van de Commando’s is het helpen van mensen. Of ze nou bevrijd of verzorgd moeten worden. Met Mathijs ga je mee op missie naar Irak waar zijn trainingsmissie veranderde in het runnen van een veldhospitaal aan het front. Daar moet Mathijs bepalen welke mensen er wel, en welke er niet geholpen kunnen worden. En dan wordt er een wel heel bijzondere gewonde binnengebracht...Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan op ​werkenbijdefensie.nl/commando Host: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Mar 23rd 202146 min

 • Mike | Commando wordenAls je een commando vraagt wat het zwaarste is dat ze hebben meegemaakt, dan is het de commando opleiding. Waarom is die opleiding zo’n uitputtingsslag? En hoe bereid je je daar mentaal op voor? Mike neemt je mee de opleiding in. Kan hij het aan of geeft hij op?Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan op ​werkenbijdefensie.nl/commandoHost: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Mar 16th 202139 min

 • Henk |Pieken en dalenCommando’s moeten zich kunnen voortbewegen op elk mogelijk terrein, zonder gezien of gehoord te worden. Henk is Heeres Bergführer en is getraind om in hoge bergen met weinig zuurstof te overleven. In deze aflevering gaat Henk op trainingsmissie naar Alaska en alles loopt volgens plan. Tot er een noodsignaal komt van een team bergbeklimmers. Wat doe je als commando als er iemand overlijdt boven op de berg waar jezelf aan het trainen bent?Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan op ​werkenbijdefensie.nl/commandoHost: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Mar 9th 202145 min

 • Tim | Vijandelijk vuurJe hoeft geen commando te zijn om met de commando’s te mogen werken. Tim werkt voor de explosieve opruimingsdienst. Wanneer er bermbommen onschadelijk gemaakt moeten worden, ben je blij als je Tim bij je hebt. Hij kan dat als een van de beste.En dat dit werk zich afspeelt op gevaarlijke plekken blijkt wel als hij tijdens een missie geraakt wordt door een kogel…Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan op ​werkenbijdefensie.nl/commando Host: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Mar 2nd 202139 min

 • Willem | Top SecretWillem vinkt in eerste instantie niet alle stereotyperingen af die aan een commando kleven. Hij houdt van yoga en Franse literatuur. Maar hij laat zien dat iedereen met de juiste mindset commando kan worden. Willem vertelt hoe hij commando is geworden en neemt ons mee op top secret missie.Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan op ​werkenbijdefensie.nl/commandoHost: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Feb 23rd 202147 min

 • Feb 16th 202140 min

 • Rico | Danger closeRico neemt je mee op missie naar Afghanistan. Een ogenschijnlijk makkelijke inzet leidt tot een vuurgevecht waarbij Rico bommen moet afvuren op een gebouw. En dat terwijl zijn collega’s op 50 meter van het gebouw zitten. Hoe dit afloopt, hoor je in deze aflevering.Wil je meer weten over het werk van de commando’s? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl/commandoHost: Dennis GaensAudiodesign: Studio KloaqProductie: Dag en Nacht MediaZie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Feb 16th 202140 min

 • Ga mee op geheime missie met de commando'sDit is de podcast van het Korps Commandotroepen. De Nederlandse special forces. Zij opereren in het diepste geheim.Nu vertellen ze voor het eerst wie ze zijn en wat ze doen. Iedere aflevering neemt een commando jou mee op geheime missie. Wat heb je nodig om commando te worden?Beluister Below the Radar, Above yourself vanaf dinsdag 16 februari. Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

  Feb 9th 20213 min

Below the radar, Above yourself (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5734

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.